Politika privatnosti

Politika privatnosti ima za cilj da vas informiše koje podatke prikupljamo o vama putem ove internet stranice, kako koristimo te podatke kao i da vam pruži ostale bitne informacije za ostvarivanje vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR).

MERCATA VT DOO NOVI SAD

Adresa: Temerinska 102, 21000 Novi Sad

Tel. +381 (21) 31 03 300

E-mail: office@mercatavt.rs

MB: 08762023

Svrha prikupljanja podataka je isključivo obaveštavanje posetilaca našeg veb sajta o uslugama koje nudimo, kao i uspostavljanje kontakta sa licima koja su zainteresovana da rade kod nas.

Podatke koje posedujemo ne koristimo u svrhu direktnog marketinga.

Obrađujemo isključivo lične podatke posetilaca našeg veb sajta (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i CV) koji su nam dobrovoljno dati putem popunjavanja kontakt forme.

Posetioci našeg veb sajta čije podatke posedujemo imaju pravo da nam se obrate putem e-maila i da traže uvid u podatke, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka.

Koristimo samo kolačiće neophodne za funkcionisanje sajta, odnosno one koji omogućavaju da pregledate naše stranice. Kolačići su aktivni samo dok ste na našem sajtu. Mogu nam poslužiti da saznamo statistiku posećenosti našeg sajta, ali mi ne posedujemo vaše lične podatke.

Politika privatnosti

Politika privatnosti ima za cilj da vas informiše koje lične podatke prikupljamo putem ove internet stranice (veb sajta), kako koristimo te podatke kao i da vam pruži ostale bitne informacije za ostvarenje vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na privatnost koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparentno prikupljanje podataka, precizno određenu svrhu obrade uz korišćenje najmanjeg mogućeg obima podataka za ispunjenje iste, tačnost podataka, ograničenost čuvanja i bezbednost podataka.

Ovom Politikom privatnosti vas obaveštavamo o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koju obrađujemo, pravnom osnovu obrade, primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni, roku čuvanja podataka, vašem pravu da vaše podatke o ličnosti ispravite, obrišete, ograničite obradu, pravu na prigovor i pravu na pritužbu Povereniku, postojanju automatizovanog donošenja odluka i prenosu vaših podataka u druge države.

Podaci o rukovaocu

Odgovoran za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je:

MERCATA VT DOO NOVI SAD

Adresa: Temerinska 102, 21000 Novi Sad

Tel. +381 (21) 31 03 300

e-mail: office@mercatavt.rs

MB: 08762023

Lični podaci koji se prikupljaju i svrha obrade

Obrađujemo isključivo lične podatke posetilaca našeg veb sajta (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i podatke sadržane u CV-u) koji su nam dobrovoljno dati putem popunjavanja kontakt forme.

Svrha prikupljanja podataka je obaveštavanje posetilaca našeg veb sajta o uslugama koje nudimo kao i uspostavljanje kontakta sa licima koja su zainteresovana da rade kod nas.

Podatke koje posedujemo ne koristimo u svrhu direktnog marketinga.

Pravni osnov obrade

Podatke iz kontakt forme (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona) obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da potencijalne klijente detaljnije informišemo o uslugama koje nudimo.

Podatke o licima koja su zainteresovana da rade kod nas (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i CV) obrađujemo isključivo na osnovu njihovog pristanka.

Pristup vašim ličnim podacima

Pristup ličnim podacima imaju naši zaposleni koji su zaduženi za ovu vrstu komunikacije, a koji su obavezani na čuvanje poverljivosti ličnih podataka koje obrađuju.

Primalac podataka

Lične podatke koje posedujemo ne otkrivamo drugim stranama.

Pravna lica i period čuvanja ličnih podataka

Posetioci našeg veb sajta čije podatke posedujemo imaju pravo da nam se obrate putem e-maila i da traže uvid u podatke, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka. Takođe, imaju  pravo na ograničenje obrade, pravo na povlačenje pristanka na obradu (u kom slučaju ćemo prestati sa obradom ako je pristanak jedini osnov obrade), pravo na prigovor i pritužbu Povereniku kao i druga prava u skladu sa zakonom.

MERCATA VT DOO bi cenila napor da nam se pre podnošenja pritužbe Povereniku obratite, kako bismo probali da otklonimo problem.

Lične podatke koje na ovaj način posedujemo čuvamo onoliko koliko su nam potrebni da bismo ostvarili svrhu za koju su nam podaci dati, a najduže 3 godine.

Bezbednost ličnih podataka

Primenom adekvatnih tehničkih i organizacionih mera, otklonili smo rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađivani.

MERCATA VT DOO održava optimalan nivo bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka najsavremenijom arhitekturom servisa, uzimajući u obzir raspoloživost, integritet i sigurnost ličnih podataka, u skladu sa standardom ISO 27001. To se postiže korišćenjem različitih tehnologija, kao što su upotreba lozinke, šifrovanje, ograničavanje i evidentiranje pristupa ličnim podacima, upotrebom zaštitnog zida (firewall), zaštite od prestanka servisa (DDoS), kreiranjem rezervne kopije podataka, zaštite od virusa i spam-a, upotrebom HTTPS protokola, redundantnim sistemom za čuvanje podataka, kontinualanim nadzorom sistema i servisa, kao i ostalim tehnologijama korišćenim za omogućavanje bezbednog korišćenja servisa.

Ipak, prenos podataka preko interneta nikada ne može biti potpuno siguran i pored svih preduzetih mera bezbednosti. S tim u vezi, rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Kolačići (cookies)

Kolačići su male tekstualne zbirke podataka (datoteke) koji se prilikom posete veb sajtu šalju na vaš računar ili mobilni uređaj i kojima se kasnije može pristupiti. Zahvaljujući kolačićima vidi se šta interesuje pojedine posetioce veb sajta, što pomaže da se poboljša upotreba za sve korisnike. Većina korisnika automatski prihvata kolačiće, ali ko ne želi, ne mora da ih prihvati.

Koristimo kolačiće neophodne za funkcionisanje veb sajta, odnosno one koji omogućavaju da pregledate naše stranice, kao i kolačiče za performanse. Mogu nam poslužiti da saznamo statistiku posećenosti veb sajta.

Naš veb sajt koristi Google analitiku (Google Analytics), uslugu za veb analitiku koju pruža kompanija Google. Google analitika koristi kolačiće, odnosno tekstualne zbirke podataka koje postavlja na vaš uređaj, da bi lakše analizirali kako korisnici upotrebljavaju veb sajt.

Ukoliko to želite, možete da odbijete korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke u pretraživaču, međutim ukoliko to uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o kolačićima Google analitike, pogledajte stranice Google koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike.

Spisak kolačića:

_ga

Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i značajan je za ažuriranje Google-ovog analitičkog servisa. Ovaj kolačić se koristi  za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja kao klijentskog identifikatora. Sadrži se u svakom zahtevu stranice na veb sajtu i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesiji i kampanji za izveštaje o analitičkim lokacijama.

Glavna svrha ovog kolačića je: Performanse

_gat

Ovaj kolačić pripada “Google Universal Analitics” i koristi se za umanjivanje odnosno ograničavanje prikupljanja podataka na veb sajtu koji ima veliki broj poseta. Ističe nakon 10 minuta.

Glavna svrha ovog kolačića je: Performanse

_gid

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi veb sajt.

Glavna svrha ovog kolačića je: Performanse

Izmena politike privatnosti

Politika privatnosti može biti izmenjena u skladu sa potrebama i u skladu sa izmenama relevantnih propisa. Svaka izmena ove politike biće objavljena na naslovnoj stranici našeg veb sajta.

Deca

Ovaj veb sajt nije namenjen deci i MERCATA VT DOO neće prikupljati podatke od lica mlađih od 15 godina. U slučaju da se utvrdi da je neki takav podatak slučajno prikupljen, biće bez odlaganja trajno obrisan.

Međunarodni prenos podataka

Podaci prikupljeni preko kontakt forme na našem veb sajtu ne prenose se u druge države.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, ili ukoliko želite da ostvarite neko od vaših prava, možete se obratiti pravnom licu MERCATA VT DOO na e-mail: office@mercatavt.rs.